Signalenbundels

De signalenbundel, een (inter)sectoraal beleidsinstrument

Alle structurele signalen die voortkomen uit de externe signalenprocedure Gent worden tweejaarlijks verzameld in één signalenbundel. De signalen die in de bundel staan, zijn intersectoraal afgetoetst. Dit wil zeggen dat ze over die organisaties die signaleren in Gent erkend, herkend en gedeeld zijn, alle organisaties uit de werkgroep vinden het signaal duidelijk en neutraal omschreven. Voor publicatie van de signalenbundel dient iedere organisatie van de werkgroep zijn/haar akkoord te geven.
Een signalenbundel is geen todolijst aan het adres van één overheid, organisatie of sector. Het is de intersectorale deler van knelpunten die in de Gentse praktijk door hulpverleners vastgesteld zijn. Op die manier participeert de basiswerker aan het beleid, niet alleen met cijfers, maar ook met kwalitatieve signalen. De signalenbundel is een kwalitatieve aanvulling op statistische- en omgevingsanalyses.

  • De tweejaarlijkse signalenbundel wil een beleidsinstrument zijn, geen oppositie-instrument, om gezamenlijk oplossingen/ verbeteringen te zoeken, of op zijn minst daartoe een aanzet te geven. Na het communiceren van de signalenbundel is in een volgende fase dus (inter)sectorale beleidsaanbeveling/beslissing tot actie mogelijk op de daartoe geschikte netwerken en door de daartoe bevoegde actoren. Een signalenbundel wil dus knelpunten zo eenduidig mogelijk formuleren zonder een opdracht of voorstel tot oplossing. Oplossingen hangen immers af van keuzes van organisaties, lokale dynamieken en van al dan niet toevallige, mogelijkheden en middelen.
  • De signalenbundel is tegelijk een onmisbare tool bij de evaluatie van beleidsplannen binnen de beheers- en beleidscyclus van de lokale overheid.

 

Stuur een e-mail om de recentste signalenbundel te ontvangen: michele.van.elslander@elzgent.be
 

Signalenbundels