Signalenbundels

De signalenbundel, een (inter)sectoraal beleidsinstrument

Alle structurele signalen die voortkomen uit de externe signalenprocedure Gent worden tweejaarlijks verzameld in één signalenbundel. De signalen die in de bundel staan, zijn intersectoraal afgetoetst in de werkgroep signalen. Voor publicatie van de signalenbundel geeft iedere organisatie van de werkgroep zijn/haar akkoord.

Een signalenbundel is geen to do lijst aan het adres van één overheid, organisatie of sector. Het is de intersectorale deler van knelpunten die hulpverleners in de Gentse praktijk vaststellen. Op die manier participeert de basiswerker aan het beleid. Niet alleen met cijfers, maar ook met kwalitatieve signalen. De signalenbundel is een kwalitatieve aanvulling op statistische- en omgevingsanalyses.

  • De signalenbundel is geen oppositie-instrument. Het is een beleidsinstrument om gezamenlijk oplossingen en verbeteringen te zoeken. Een signalenbundel formuleert knelpunten zo eenduidig mogelijk, zonder een opdracht of voorstel tot oplossing. Oplossingen hangen immers af van keuzes van organisaties, lokale dynamieken en van al dan niet toevallige, mogelijkheden en middelen. De signalenbundel kan wel een vertrekpunt zijn voor (inter)sectorale beleidsaanbeveling. Het kan ook een basis vormen om acties te bepalen.
  • De signalenbundel is tegelijk een onmisbare tool bij de evaluatie van beleidsplannen binnen de beheers- en beleidscyclus van de lokale overheid.

Stuur een e-mail naar michele.van.elslander@elzgent.be om de recentste signalenbundel te ontvangen.

Signalenbundels

  • Signalenbundel 2014
  • Signalenbundel 2011
  • Signalenbundel 2010
  • Signalenbundel 2009