Signaleren in Gent

Het signalenbeleid is er voor alle zorg- en welzijnsactoren in Gent. Kom hier alles te weten over signaleren in Gent en help zelf mee structurele problemen aanpakken. 

Wat is een signaal?

Signalen zijn terugkerende persoons- en situatieoverstijgende problemen, die door eerstelijnswerkers worden opgemerkt en structurele oplossingen vragen over organisaties heen. Meer weten over structureel signaleren? 

Via welke weg kan ik iets signaleren als hulpverlener of organisatie?

Doorloop eerst stap 1 van de signalenprocedure. Daarna kan je het formulier pre-signalen indienen bij de signaalcoördinator van jouw organisatie/sector of van de sector die inhoudelijk het best aanleunt bij je organisatie.

Wat zijn de signalen van 2023?

De signaalcoördinatoren verzamelen de doorgegeven knelpunten om de twee jaar in de signalenbundel. De bundel maakt ontoegankelijkheden, afstemmingsproblemen en tekorten in het Gentse zorg- en welzijnsveld zichtbaar. Het is een beleidsinstrument om samen oplossingen of verbeteringen te zoeken voor structurele problemen.
Bekijk hier de signalen van 2023. Je kan ook alle reeds gepubliceerde signalenbundels raadplegen.

Waarom signaleren?

Sommige problemen kan je als hulpverlener niet alleen oplossen omdat ze van structurele aard zijn. Die structurele problemen kunnen wel een grote impact hebben op de individuele situatie van burgers. Structureel signaleren maakt deze problemen zichtbaar. Het maakt een intersectorale en/of beleidsmatige aanpak van het probleem mogelijk. Samen verbeteren we de situatie van alle Gentenaars: financiële situatie, woonsituatie, (geestelijke) gezondheid, intermenselijk contact, werksituatie, enz. Meer weten?

Wordt er ook echt iets gedaan met mijn signaal?

Zeker en vast. Als er sprake is van een structureel signaal (zie stap 3 van de signaalprocedure) krijgt het signaal een trekker. De trekker zet in op de opvolging van het signaal. De trekkers en opvolging van de signalen vind je onder de omschrijving van het signaal.  Stad Gent kiest ook enkele prioritaire signalen uit waarop de Stad zelf inzet. Via het sociaal innovatiefonds kunnen organisaties bovendien projectsubsidies krijgen voor een project dat inspeelt op een signaal.

Hoe bouw ik een signalenbeleid uit in mijn organisatie?

Praktijkwerkers kunnen pas signaleren als de organisatie waarin ze werken een goed signalenbeleid heeft. Een goed signalenbeleid is afgestemd op de organisatie. Er is geen zaligmakend model. We geven je wel graag de belangrijkste richtlijnen over systematisch signaleren mee. De 8 stappen van het signaalproces kun je gebruiken als vertrekpunt voor een op maat gemaakt signalenbeleid.
 

Hoe ziet de signalenstrategie en - procedure er uit in Gent?

De Gentse signaalprocedure bestaat uit 8 stappen: 
1.    Een signaal opmerken
2.    Verzamelen
3.    Bundelen
4.    Analyseren
5.    Rapporteren en communiceren
6.    Beslissing tot actie
7.    Actie
8.    Feedback 
Meer info over de verschillende stappen vind je in het uitgeschreven signaalproces.

Wie zit er achter het Gentse signalenbeleid?

De werkgroep signalen is de drijvende kracht achter het signalenbeleid Gent. De werkgroep is samengesteld uit 14 signaalcoördinatoren uit verschillende Gentse sociale organisaties en het lokaal bestuur. 
Eerstelijnszone Gent ondersteunt de werkgroep signalen.

Een signaal toevoegen

Heb je nog vragen? Neem contact op met:

Michèle Van Elslander
michele.van.elslander@elzgent.be
Stafmedewerker Lokaal Sociaal Beleid Gent
Eerstelijnszone Gent vzw
Kliniekstraat 29A - 9050 Gent
T: 09 225 91 33 GSM: 0490 56 86 62
Eerstelijnszonegent.be