Corona signalen

  • De nood aan informatie en communicatie op maat (eenvoudig, taal, per groep, …) is ook in Corona-tijden groot (http://www.beleidssignalen.be/2018/informatie)
  • De uitstel van zorg geldt nog meer in Corona-tijden (signalen 5,11 en 12)
  • De nood aan psychologische ondersteuning is nog groter dan normaal (meer angst, meer stress, …) (http://www.beleidssignalen.be/2018/persoonlijke-problemen)
  • De noden op het vlak van intrafamiliaal geweld zijn groter dan normaal (signaal 45)
  • De noden op het vlak van verslavingszorg zijn ook groter in Coronatijden, vooral voor mensen die voorheen nog niet professioneel werden begeleid (signalen 9, 10 en 20)
  • De digitale kloof was er al en is nu onoverbrugbaar (signaal 51)
  • Samenleven binnen en buiten staat onder druk (signalen 69, 70 en 80)
  • De noden op het vlak van dak- en thuislozenzorg zijn groter dan normaal (extra capaciteit, ook dagopvang en safe space, nood aan opvang voor zieke of met Corona besmette daklozen, …) (cfr signalen 6 en 30)

 

Wat nu ook nog meer opvalt is dat een aantal groepen nog kwetsbaarder zijn geworden: alleenstaande ouders, mantelzorgers, chronisch zieken, ouderen, mensen met een beperking, kwetsbare jongeren en studenten, …

Ook mensen zonder wettig verblijf of in een precaire verblijfssituatie konden niet meer overleven via bvb zwartwerk/schijnzelfstandige (cfr signalen 37, 40 en 41) en vallen door de mazen van het net. Idem met buitenlandse beursstudenten die wel een 'studie'-beurs maar geen 'leef'-beurs hebben, en kwetsbare studenten die afhankelijk zijn van een studentenjob. En net deze zijn nu bijna allemaal weggevallen.

En dan zijn er nog een paar dingen die meer dan ooit aan de orde zijn:

  • De nood aan gezonde voeding (signalen 7 en 8)
  • De nood aan specifiek/meer hygiënisch materiaal omwille van covid 19 (zeep, handgel, mondmaskers, schoonmaakproducten…)

 

Vele coronasignalen zijn gekoppeld aan beleidssignalen 2018. Bij de beleidssignalen 2018 vinden jullie meer duiding over de signalen terug. Mochten er nog onduidelijkheden zijn over een bepaald signaal, kunt u ook contact opnemen met de trekkers van de signalen.