Signalenbundel 2023

De Werkgroep Signalen Gent stelt de Signalenbundel 2023 voor. 
Voor de 8ste keer bundelden Gentse praktijkwerkers structurele problemen die sectoroverschrijdende oplossingen vragen, om er samen met beleidsactoren aan te kunnen werken. De sociale grondrechten vormen het uitgangspunt van het Lokaal Sociaal Beleid in Gent. Het signaleren is daar een onderdeel van. Welzijn gaat immers over het volwaardig participeren van mensen aan de diverse domeinen van het maatschappelijk leven. 
De werkgroep signalen biedt met deze signalenbundel een instrument om samen actie te ondernemen zodat de sociale grondrechten en professionele hulp toegankelijk worden voor iedereen. 

De Signalenbundel 2023 is dus een open uitnodiging tot dialoog en samenwerking aan oplossingen die het verschil maken voor de Gentse burgers. Laten we samen kansen blijven creëren voor iedereen o.b.v. signalen die uit het welzijnswerkveld werden opgepikt. Het is meteen ook een oproep om de gesignaleerde problemen samen ten gronde aan te pakken zodat er echte oplossingen komen. 
Om de opvolging van de signalen in goede banen te leiden doen we een oproep om aan ons door te geven als je actie onderneemt rond bepaalde signalen. Zo kunnen we de acties bundelen en terugkoppelen naar de signaalaanbrengers. Per beleidsthema volgt iemand de toegewezen signalen op. Deze persoon bundelt de informatie en betrokken Gentse partners, en houdt de opvolging van de signalen bij.

De signalenbundel staat ook op de agenda van het gezamenlijk forum van het Signalenbeleid Lokaal Sociaal Beleid. Via rondetafelgesprekken activeert het forum de opvolging van signalen. Op die manier is de overstap van signaleren naar het nemen van beleidsbeslissingen eenvoudiger.