Werkgroep Signalen Gent

De werkgroep signalen ondersteunt zorg- en welzijnsactoren in Gent om beleidsgericht te signaleren. Ze startte in 2007 vanuit het Gentse Lokaal  Sociaal beleid (LSB) en bestaat uit 14 partnerorganisaties uit zorg, welzijn en lokaal bestuur in Gent. 

Wat doet de werkgroep signalen concreet?

 • de werkgroep ondersteunt organisaties die (intern) willen signaleren
 • ontwikkelt een gezamenlijke visie op signalen over organisaties heen
 • maakt gezamenlijk (extern) signaleren mogelijk: signalen over organisaties heen bundelen, analyseren en uitwisselen.
 • verbreedt het draagvlak voor die gezamenlijke, structurele signalen

Samenstelling

De werkgroep telt 14 leden of signaalcoördinatoren uit zorg, welzijn en lokaal bestuur in Gent. Ze komen uit deze organisaties:

 • CAW Oost-Vlaanderen
 • Dienst regie en gezondheid Stad Gent
 • Huis van het Kind
 • Amal
 • JONG
 • KRAS Gent
 • Departement Welzijn en Samenleven Stad Gent
 • Onderwijs
 • Ouderenzorg Stad Gent
 • Outreach
 • SAAMO Gent
 • Sociale Regie
 • Wijkgezondheidscentra
 • Eerstelijnszone Gent

Kijk hier voor de contactgegevens van de signaalcoördinatoren

Het is een bewuste keuze om te werken met een beperkte groep van mensen:

 • die dicht bij de doelgroep staan en
 • waarvan de sector of doelgroep zeker vertegenwoordigd moet zijn

De ideale samenstelling van de werkgroep is een signaalcoördinator per sector/doelgroep/ werkterrein. Dit is praktisch onhaalbaar. De werkgroep is zich bewust van haar beperktheid in samenstelling om het Gentse praktijkveld te vertegenwoordigen. Daarom benadrukken we dat alle signalen uit zorg en welzijn welkom zijn.

Ondersteuning

Eerstelijnszone Gent (ELZ Gent vzw) ondersteunt de leden van de werkgroep signalen. Zowel praktisch en methodisch als inhoudelijk en procesmatig, in iedere fase. Samen sturen we het signalenproces dat uitmondt in gezamenlijk erkende, structurele signalen. Om de twee jaar brengen we de signalen samen in de signalenbundel. De signalenbundel is een instrument om (inter)sectorale beleidsaanbevelingen te doen op verschillende netwerken. Het Gentse Lokaal Sociaal Beleid is hier onze partner in.