Welkom

Deze website vertelt alles over het signalenbeleid Gent. Ze is aangemaakt door de ‘werkgroep signalen Gent’ en richt zich tot alle hulpverleners, besturen, en andere welzijns- en gezondheidsactoren die meer willen weten over signaleren in Gent. De ‘werkgroep signalen Gent’ geeft via deze website antwoord op:

 • Wat is een signaal?
 • Waarom is signaleren belangrijk?
 • Hoe krijgt mijn signaal beleidsaandacht?
 • Wat is de moeite waard om te signaleren?
 • Wat doe ik als hulpverlener wanneer ik een signaal opmerk?
 • Hoe kan ook mijn organisatie signaleren?
 • Heeft mijn organisatie/ sector een signaalcoördinator?
 • Hoe verzamel ik systematisch signalen binnen mijn organisatie?
 • Hoe bouw ik een signalenbeleid in mijn organisatie uit?
 • Hoe ziet de signalenstrategie en - procedure er in Gent uit?
 • Wat met signalen die de draagkracht van mijn organisatie overstijgen?
 • Hoe signaleer ik structurele signalen (gedragen over organisaties heen) systematisch aan beleid?
 • Hoe evolueert een individueel signaal van één hulpverlener naar een structureel, intersectoraal, collectief gedragen signaal?
 • Welke weg legt een signaal af, vooraleer opgenomen in de signalenbundel?
 • Hoe mijn signaal op de/het daartoe relevante beleidstafel(s), overleg(gen), netwerk(en),… krijgen? ….

 


Een signaal toevoegen


Contactgegevens

Michèle Van Elslander,
michele.van.elslander@elzgent.be
Stafmedewerker Lokaal Sociaal Beleid Gent
Eerstelijnszone Gent vzw
Kliniekstraat 29A - 9050 Gent
T: 09 225 91 33 GSM: 0490 56 86 62
https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-gent